Nyttig info

Her er forklaring til diverse begreper:

 

Mode 2 (Nødlader 230V)

Dette er en nødlader som du kan bruke å lade bilen via en “vanlig stikkontakt på 230V” også kalt schuko kontakt. Våre mode 2 ladere er på 7,5m og kan typisk reguleres fra 6 til 16 amp. Se forøvrig DSB sin hjemmeside: https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/#lading-fra-eksisterende-kontakter

Mode 3 (Ladekabel for hjemmeladere)

Dette er den kabelen som brukes for å koble til hjemmeladere og til diverse offentlige ladere. (Må ikke forveksles med hurtiglader, her sitter kabel alltid på laderen og har typisk effekt på 50kwh og oppover). Stikket som skal inni ladeboksen er alltid lik, men til bilen finnes det to typer plugg Type 1 og Type 2. Nesten alle nyere type bil bruker Type 2 og vil etter all sannsynlighet bli standarden i åren fremover.

Type 1 kontakt (til bilen) – (J1772)

Denne ser slik ut:

Brukes av Nissan Leaf frem til 2017 og Mitsubishi Outlander. Maks lade styrke 32 amp (7,2kwh) og leveres bare i 1-fase.

Type 2 kontakt (til bilen) – (IEC-62196)

Denne ser slik ut:

Brukes av de fleste biler europeisk biler + Tesla og vil bli “standard” på alle nyere biler. Maks lade styrke 1- fase 32 amp (7,2 kwh) og i 3 -fase 96 amp (22kwh). Nyttig info: 3 – fase kan brukes på 1 – fase, men ikke omvendt. Vi anbefaler derfor 3-fase kabel på 22 kwh, da vil du alltid være sikker!

Schuko kontakt (vanlig stikkontakt)

Denne ser slik ut:

Leverer 230V og maks 16 amp.

Ampere (AMP) og kilowattimer (KWH)

Dette er ofte begrep som går om hverandre, men har til felles at de angir hvor mye strøm som kan brukes. Her er en enkel tabell:

2,3 KWH = 10 amp

3,6 KWH = 16 amp

7,2 KWH = 32 amp

Over 7,2 kwh brukes ofte bare kilowatt og da har du ofte ett 3-fase anlegg.

1-fase og 3-fase

Enkelt forklart:

1-fase er det de fleste av oss har standard hjemme i stikkontakten. Den fører strøm i 3 ledninger max 32 amp (7,4kwh) og 230V.

3-fase er ofte brukt i industribygg og nyere installasjoner (TN-400nett). Den fører strøm i 5 ledninger max. 22 kwh og 400V.

Er du i tvil om hva du har hjemme er det smart å rådføre seg med en elektriker.

Hurtig ladning (50 kwh og oppover)

Ladehastighet (hvor fort kan jeg lade bilen min)

Dette avgjøres av flere faktorer (maks ladeeffekt ut av laderen, ladekabeles maks støttede ladeeffekt og bilens støttede ladeeffekt). Tommelfinger regel er at en 10 amp kurs kan du lade med ca. 10 km i timen.

Hvor lang tid tar det å lade bilen min

Dette avgjøres av flere faktorer (maks ladeeffekt ut av laderen, ladekabeles maks støttede ladeeffekt og bilens støttede ladeeffekt). Her er ett lite regnestykke og noen eksempler:

Det lades med 10 amp x 230V = 2,3 kwh

Skal du lade f.eks 64 kwh tar det da 28 timer hvis batteriet er helt tomt. (64 kwh / 2,3 kwh = 28)

Det lades med 32 amp x 230V = 7,2 kwh Vi bruker fortsatt eksemplet på 64 kwh og nå tar det bare 8,9 timer. (64 kwh / 7,2 kwh = 8,9)

Som eksemplene viser vil både størrelse og hvor mye strøm det er igjen på batteriet være avgjørende, i tillegg til ladeeffekten.

Hurtig ladning (Chademo og CCS)

Den mest vanlige er CCS (den nye standarden) 50kwh og oppover

Chademo (typisk gammel Leaf og Mitsubishi Outlander) maks 50kwh

Dette er lade standarder kalt (hurtiglading) og er ikke noe som brukes til hjemmeladning. Her sitter også denne kabelen med kontakten på laderen og ikke noe du har med deg i bilen!

HER KAN DU LASTE NED NELFO LADEVEILEDEREN: https://www.nelfo.no/siteassets/aktuelle-temaer/elbillading/faktahefte-elbil-2017.pdf