PERSONVERNREGLER

(EVKABEL.NO) tar sine forpliktelser overfor kundene på største alvor. Dette omfatter også måten vi håndterer informasjonen du gir oss. Vi forplikter oss til å overholde alle gjeldende lover og bestemmelser med hensyn til beskyttelse av personopplysninger, og denne teksten beskriver hvordan vi håndterer de personopplysninger som vi får i vår besittelse. Opplysningene blir behandlet i henhold til kravene i personvernforordningen (GDPR) som trer i kraft i 2018. Her kan du lese mer om dette, hvis du ønsker: www.eugdpr.org. Ved å bruke EVKABEL.NO sine tjenester, og dette nettstedet godtar du vilkårene som er gitt nedenfor. EVKABEL.NO – driftes av Engagency AS

HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du handler og får faktura av oss vil vi oppbevare personopplysninger om deg som navn, adresse, telefon og e-postadresse. Dette er også informasjon vi trenger for å levere varene til deg evnt. via en transportør, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen.

Vi har sikre rutiner ved oppbevaring av disse personopplysningene. Dette for å sikre effektiv og trygg handel. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes.

Vi benytter Google Analytics. EVKABEL.NO selger heller ikke personopplysninger til tredjepart.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via mail: post@evkabel.no